22
lat
dynamicznego rozwoju
317,5
mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2022/2023
168,9
mln zł
EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r.
593,9
mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2022/2023
23,2
mln zł
zysku netto odnotowanego w roku obrotowym 2022/2023
Konsekwentny rozwój i sprawdzony model biznesowy

Kredyt Inkaso jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych kupuje portfele wierzytelności między innymi od banków i firm telekomunikacyjnych, a odzyskuje należności od dłużników. Kredyt Inkaso od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga stabilny poziom wpłat od dłużników. Bogata historia emisji papierów dłużnych czyni z Kredyt Inkaso wiarygodnego partnera.

Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się w Polsce i w innych krajach, w których działa Kredyt Inkaso, bardzo szybko. Sprzedaż wierzytelności przez banki i inne podmioty jest coraz popularniejsza. Ten rynek rośnie i budzi coraz większe zainteresowanie inwestorów.

 

Historia obligacji spółki

seria data emisji wartość nominalna (mln) pozostaje do wykupu (mln) Waluta PLN/EUR czas trwania data wykupu częstotliwość wypłaty odsetek wartość oprocentowania rodzaj emisji catalyst wykupione
Seria S1 27/03/2024 4,999 4,999 EUR 4 lata 27/03/2028 co 3 miesiące EURIBOR 3M + 5,2p.p. publiczna tak nie
Seria R1 07/02/2024 20,0 20,0 PLN 4 lata 07/02/2028 co 3 miesiące WIBOR 3M + 5,50% publiczna Tak Nie
Seria P1 05/12/2023 15,0 15,0 PLN 4 lata 28/11/2027 co 3 miesiące WIBOR 3M + 5,50% publiczna Tak Nie
Seria O1 04/10/2023 37,7 37,7 PLN 4 lata 04/10/2027 co 6 miesięcy WIBOR 6M + 5,50% prywatna Tak Nie
Seria N1 13/07/2023 18,0 18,0 PLN 4 lata 13/07/2027 co 3 miesiące WIBOR 3M + 5,5% publiczna Tak Nie
Seria M1 14/04/2023 15,0 15,0 PLN 4 lata 14/04/2027 co 3 miesiące WIBOR 3M + 5,5% publiczna Tak Nie
Seria L1 05/08/2022 15,7 15,7 PLN 4 lata 27/07/2026 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,7% publiczna Tak Nie
Seria I1 19/04/2022 17,0 17,0 PLN 3,5 roku 23/10/2025 co 3 miesiące WIBOR 3M + 4,9% publiczna Tak Nie
Seria K1 28/03/2022 103,0 85,8 PLN 7 lat 28/03/2029 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 5,3% w pierwszym okresie odsetkowym, następnie WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Nie
Seria J1 28/03/2022 55,8 36,2 PLN 7 lat 28/03/2029 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,9% prywatna Nie Nie
Seria H1 22/10/2021 5,0 3,7 PLN 4 lata 19/10/2025 co 3 miesiące stałe, 6% publiczna Tak Nie
Seria G1 12/12/2019 31,6 0 PLN 3 lat 29/03/2022 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,9% prywatna Nie Tak
Seria F1 – amortyzacja 3 26/04/2019 126 0 PLN 3 lata 26/04/2022 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria F1 – amortyzacja 2 26/04/2019 52,5 0 PLN 3 lata 26/04/2022 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria F1 – amortyzacja 1 26/04/2019 31,5 0 PLN 2 lata 26/04/2021 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria E1 16/08/2018 50 0 PLN 4 lata 16/08/2022 co 6 miesięcy zmienne WIBOR 6M + 4,9 % prywatna Tak Tak
Seria PA02 28/03/2018 30 0 PLN 4 lata 28/03/2022 co 6 miesięcy 5,6% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,7% publiczna Tak Tak
Seria PA01 18/12/2017 14,3 0 PLN 4 lata 18/12/2021 co 6 miesięcy 5,5% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,5% publiczna Tak Tak
Seria D1 26/10/2017 65 0 PLN 3 lata 27/10/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,5% prywatna Tak Tak
Seria C1 29/03/2017 103 0 PLN 3 lata 29/03/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Tak
Seria B1 08/03/2017 25,8 0 PLN 5 lat 29/03/2022 co 6 miesięcy, od 09/03/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+3,7%, od 09/03/2020 WIBOR 3M+4,9% prywatna Nie Tak
Seria A2 08/11/2016 20 0 PLN 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy WIBOR6M + 3,7% prywatna Tak Tak
Seria A1 07/10/2016 100 0 PLN 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Tak
Seria Z 16/02/2016 40 0 PLN 4 lata 16/02/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M+4,6% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria Y 21/12/2015 40 0 PLN 3,5 roku 21/06/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,95% prywatna Tak Tak
Seria X 27/04/2015 69 PLN 3,5 roku 29/10/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,6% prywatna Tak Tak
Seria W02 13/01/2014 17 PLN 4 lata 15/01/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,4% prywatna Tak Tak
Seria W01 13/01/2014 53 PLN 3,5 roku 13/07/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,2% prywatna Tak Tak
Seria FIZ K 09/05/2014 50 PLN 3 lata 09/05/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,85% prywatna Nie Tak
Seria S05 08/12/2011 18 PLN 5 lat 08/12/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria U03 05/03/2012 30 PLN 4,5 roku 05/09/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,7% prywatna Tak Tak
Seria S03 04/04/2011 15 PLN 5 lat 04/04/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria FIZ I 08/07/2013 17,7 PLN 2,5 roku 08/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria U02 02/01/2011 5 PLN 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,4% prywatna Tak Tak
Seria U01 02/01/2011 35 PLN 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,5% prywatna Tak Tak
Seria S04 08/12/2011 69 PLN 3,5 roku 08/06/2015 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak
Seria S02 01/04/2011 60 PLN 3 lata 04/04/2014 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak (wykupione przed terminem)
Seria S01 21/09/2010 9 PLN 3 lata 23/09/2013 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria R 13/02/2010 4 PLN 2 lata 12/02/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria P 15/12/2009 8 PLN 3 lata 16/12/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria O 06/12/2009 9,2 PLN 2 lata 07/12/2011 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria M 02/09/2009 10 PLN 2 lata 02/09/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria L 04/08/2009 1 PLN 2 lata 04/08/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria N 11/09/2009 0,5 PLN 21 miesięcy 11/06/2011 w dniach 11.03.2010, 11.11.2010, 11.06.2011 zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria K 12/06/2009 6,3 PLN 2 lata 13/06/2011 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+7,5% prywatna Nie Tak
Seria T1 21/02/2017 1,8 PLN 4 miesiące 06/06/2011 przy wykupie stałe, 8,5% prywatna Nie Tak
Seria J 29/05/2017 0,6 PLN 6 miesięcy 30/11/2017 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria I 16/11/2017 0,4 PLN 3 miesiące 25/08/2017 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria H 26/03/2009 7,2 PLN 15 miesięcy 30/06/2010 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria G 30/12/2008 3,2 PLN 3 miesiące 25/03/2009 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria F 26/08/2008 3,2 PLN 4 miesiące 30/12/2008 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria E 12/06/2008 6 PLN 1 rok 12/06/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria D 20/05/2008 3 PLN 1 rok 20/05/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria C 28/03/2008 4 PLN 1 rok 26/03/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria B 06/12/2007 13 PLN 2 lata 07/12/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5,5% prywatna Nie Tak
Seria A 28/09/2007 4,5 PLN 6 miesięcy 27/03/2008 przy wykupie 10,46% prywatna Nie Tak