22
lat
dynamicznego rozwoju
317,5
mln zł
wpłat gotówkowych od dłużników w roku obrotowym 2022/2023
168,9
mln zł
EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r.
593,9
mln zł
wartości bilansowej nabytych wierzytelności na koniec roku obrotowego 2022/2023
23,2
mln zł
zysku netto odnotowanego w roku obrotowym 2022/2023
Konsekwentny rozwój i sprawdzony model biznesowy

Kredyt Inkaso jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Spółka za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych kupuje portfele wierzytelności między innymi od banków i firm telekomunikacyjnych, a odzyskuje należności od dłużników. Kredyt Inkaso od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka na przestrzeni ostatnich lat wypracowuje dobre wyniki finansowe oraz osiąga stabilny poziom wpłat od dłużników. Bogata historia emisji papierów dłużnych czyni z Kredyt Inkaso wiarygodnego partnera.

Rynek zarządzania wierzytelnościami rozwija się w Polsce i w innych krajach, w których działa Kredyt Inkaso, bardzo szybko. Sprzedaż wierzytelności przez banki i inne podmioty jest coraz popularniejsza. Ten rynek rośnie i budzi coraz większe zainteresowanie inwestorów.

 

Historia obligacji spółki

seria data emisji wartość nominalna (mln zł) pozostaje do wykupu (mln zł) czas trwania data wykupu częstotliwoć wypłaty odsetek wartość oprocentowania rodzaj emisji catalyst wykupione
Seria O1 04/10/2023 37,7 37,7 4 lata 04/10/2027 co 6 miesięcy WIBOR 6M + 5,50% prywatna Tak Nie
Seria N1 13/07/2023 18,0 18,0 4 lata 13/07/2027 co 3 miesiące WIBOR 3M + 5,5% publiczna Tak Nie
Seria M1 14/04/2023 15,0 15,0 4 lata 14/04/2027 co 3 miesiące WIBOR 3M + 5,5% publiczna Tak Nie
Seria L1 05/08/2022 15,7 15,7 4 lata 27/07/2026 co trzy miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,7% publiczna Tak Nie
Seria I1 19/04/2022 17,0 17,0 3,5 roku 23/10/2025 co 3 miesiące WIBOR 3M + 4,9% publiczna Tak Nie
Seria K1 28/03/2022 103,0 94,4 7 lat 28/03/2029 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 5,3% w pierwszym okresie odsetkowym, następnie WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Nie
Seria J1 28/03/2022 55,8 39,0 7 lat 28/03/2029 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,9% prywatna Nie Nie
Seria H1 22/10/2021 5,0 3,7 4 lata 19/10/2025 co 3 miesiące stałe, 6% publiczna Tak Nie
Seria G1 12/12/2019 31,6 0 3 lat 29/03/2022 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M + 4,9% prywatna Nie Tak
Seria F1 – amortyzacja 3 26/04/2019 126 0 3 lata 26/04/2022 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria F1 – amortyzacja 2 26/04/2019 52,5 0 3 lata 26/04/2022 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria F1 – amortyzacja 1 26/04/2019 31,5 0 2 lata 26/04/2021 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M + 4,9% prywatna Tak Tak
Seria E1 16/08/2018 50 0 4 lata 16/08/2022 co 6 miesięcy zmienne WIBOR 6M + 4,9 % prywatna Tak Tak
Seria PA02 28/03/2018 30 0 4 lata 28/03/2022 co 6 miesięcy 5,6% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,7% publiczna Tak Tak
Seria PA01 18/12/2017 14,3 0 4 lata 18/12/2021 co 6 miesięcy 5,5% Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, WIBOR 6M + marża 3,5% publiczna Tak Tak
Seria D1 26/10/2017 65 0 3 lata 27/10/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,5% prywatna Tak Tak
Seria C1 29/03/2017 103 0 3 lata 29/03/2020 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Tak
Seria B1 08/03/2017 25,8 0 5 lat 29/03/2022 co 6 miesięcy, od 09/03/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+3,7%, od 09/03/2020 WIBOR 3M+4,9% prywatna Nie Tak
Seria A2 08/11/2016 20 0 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy WIBOR6M + 3,7% prywatna Tak Tak
Seria A1 07/10/2016 100 0 3 lata 07/10/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,7% prywatna Tak Tak
Seria Z 16/02/2016 40 0 4 lata 16/02/2020 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 3M+4,6% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria Y 21/12/2015 40 0 3,5 roku 21/06/2019 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,95% prywatna Tak Tak
Seria X 27/04/2015 69 3,5 roku 29/10/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,6% prywatna Tak Tak
Seria W02 13/01/2014 17 4 lata 15/01/2018 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,4% prywatna Tak Tak
Seria W01 13/01/2014 53 3,5 roku 13/07/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+4,2% prywatna Tak Tak
Seria FIZ K 09/05/2014 50 3 lata 09/05/2017 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+3,85% prywatna Nie Tak
Seria S05 08/12/2011 18 5 lat 08/12/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria U03 05/03/2012 30 4,5 roku 05/09/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,7% prywatna Tak Tak
Seria S03 04/04/2011 15 5 lat 04/04/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6% prywatna Tak Tak
Seria FIZ I 08/07/2013 17,7 2,5 roku 08/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria U02 02/01/2011 5 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,4% prywatna Tak Tak
Seria U01 02/01/2011 35 4 lata 02/01/2016 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5,5% prywatna Tak Tak
Seria S04 08/12/2011 69 3,5 roku 08/06/2015 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak
Seria S02 01/04/2011 60 3 lata 04/04/2014 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+5% prywatna Tak Tak (wykupione przed terminem)
Seria S01 21/09/2010 9 3 lata 23/09/2013 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria R 13/02/2010 4 2 lata 12/02/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria P 15/12/2009 8 3 lata 16/12/2012 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria O 06/12/2009 9,2 2 lata 07/12/2011 co 3 miesiące zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria M 02/09/2009 10 2 lata 02/09/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria L 04/08/2009 1 2 lata 04/08/2011 co 6 miesięcy zmienne, WIBOR 6M+7% prywatna Nie Tak
Seria N 11/09/2009 0,5 21 miesięcy 11/06/2011 w dniach 11.03.2010, 11.11.2010, 11.06.2011 zmienne, WIBOR 6M+6,5% prywatna Nie Tak
Seria K 12/06/2009 6,3 2 lata 13/06/2011 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+7,5% prywatna Nie Tak
Seria T1 21/02/2017 1,8 4 miesiące 06/06/2011 przy wykupie stałe, 8,5% prywatna Nie Tak
Seria J 29/05/2017 0,6 6 miesięcy 30/11/2017 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria I 16/11/2017 0,4 3 miesiące 25/08/2017 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria H 26/03/2009 7,2 15 miesięcy 30/06/2010 kwartalnie stałe, 10% prywatna Nie Tak (wykupione przed terminem)
Seria G 30/12/2008 3,2 3 miesiące 25/03/2009 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria F 26/08/2008 3,2 4 miesiące 30/12/2008 przy wykupie stałe, 10% prywatna Nie Tak
Seria E 12/06/2008 6 1 rok 12/06/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria D 20/05/2008 3 1 rok 20/05/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria C 28/03/2008 4 1 rok 26/03/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5% prywatna Nie Tak
Seria B 06/12/2007 13 2 lata 07/12/2009 kwartalnie zmienne, WIBOR 3M+5,5% prywatna Nie Tak
Seria A 28/09/2007 4,5 6 miesięcy 27/03/2008 przy wykupie 10,46% prywatna Nie Tak