Seria I

Data emisji

25 maja 2009

Wartość nominalna
0,4
mln zł
Czas trwania
3
miesiące
Data wykupu

25 sierpnia 2009

Częstotliwość wypłaty odsetek

Kwartalnie

Wartość oprocentowania

Stałe, 10%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak