Seria A1

Data emisji

07 października 2016

Wartość nominalna
100
mln zł
Czas trwania
3
lata
Data wykupu

07 października 2019

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+3,7%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK