17 stycznia rusza nowa publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso, będąca jednym z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, zaoferuje inwestorom indywidualnym 4-letnie obligacje serii R1 o maksymalnej wartości 20 mln złotych. Od 17 stycznia br. przyjmowane będą zapisy na obligacje, których oprocentowanie zostanie oparte na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie.

Emisja obligacji serii R1 będzie 52 emisją w historii spółki. Kredyt Inkaso wyemitowało od 2007 r. papiery dłużne o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. Wszystkie ubiegłoroczne emisje obligacji prospektowych zakończyły się znaczącymi nadsubskrypcjami, skutkującymi redukcjami zapisów.
W przypadku emisji serii P1, która odbyła się w listopadzie 2023 r., redukcja wyniosła ponad 36 proc.

– Wyraźne sygnały dużego zaufania ze strony obligatariuszy, dwucyfrowe nad subskrypcje oraz emisje o wartości ponad 85 mln zł powodują, że z dużym optymizmem startujemy z nową ofertą dla inwestorów indywidualnych. Emisja obligacji serii R1 będzie ostatnią emisją, którą zrealizujemy na podstawie obowiązującego prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym ubiegłego roku. Aktualnie pracujemy już nad kolejnym prospektem, ponieważ rynek obligacji niezmiennie stanowi dla nas istotne źródło finansowania. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać, a nasz apetyt inwestycyjny na rynku polskim, bułgarskim i rumuńskim jest duży. Wyniki finansowe, jakie osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego są najlepszym dowodem na to, że konsekwentnie podążamy ścieżką wzrostu i zamierzamy na niej pozostać w kolejnych kwartałach –mówi Mateusz Boguta, CFO, członek zarządu Kredyt Inkaso.

 

Ostateczne warunki emisji obligacji serii R1 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki – https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023. Zapisy będą przyjmowane od 17 do 30 stycznia br. przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. W trakcie trwania zapisów cena emisyjna będzie rosła z 996 zł do 998 zł. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

Grupa Kredyt Inkaso działa od ponad 20 lat w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, Rumunii, Bułgarii oraz Rosji. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W okresie od 1 kwietnia do 30 września 2023 r. wartość inwestycji Kredyt Inkaso przekroczyła 135 mln zł.W tym okresie spółka odnotowała także historyczny poziom spłat z posiadanych portfeli wierzytelności, który wyniósł prawie 177 mln zł. Po dwóch pierwszych kwartałach roku obrotowego 2023/2024 jej zysk netto osiągnął wartość 28 mln zł. Wyniki finansowe za trzy kwartały KredytInkaso opublikuje 28 lutego br.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770