Kolejna publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso zakończona sukcesem

Emisja obligacji serii P1 emitowanych przez jednego z pionierów polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami zakończyła się nadsubskrypcją. Podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich tegorocznych emisji, zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały istotnie zredukowane, tym razem o ponad 36%. Kredyt Inkaso oferowało czteroletnie papiery z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku wraz z kwartalną wypłatą odsetek.

Zapisy na obligacje serii P1 złożyło 581 inwestorów. Po redukcji zapisów obligacje przydzielono 542 inwestorom. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował łącznie 15.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych.

– Kolejny raz w tym roku uplasowanie wszystkich wyemitowanych obligacji korporacyjnych przy popycie przekraczającym znacząco wartość oferty jest jednoznacznym sygnałem, że rynek docenia podejmowanie przez nas aktywności  na rzecz stałego podnoszenia efektywności operacyjnej oraz zwiększenia skali działalności Grupy – mówi Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso. – Dostajemy również coraz więcej pozytywnych informacji zwrotnych w zakresie jakości i transparentności prowadzonej przez nas komunikacji z rynkiem, co oczywiście dodatkowo nas motywuje do kontynuacji wysiłków w tym obszarze – dodaje.

 

Grupa Kredyt Inkaso działa w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W roku obrotowym 2022/23 spółka osiągnęła 317,5 mln zł odzysków i intensywnie inwestuje w nowe portfele wierzytelności. W pierwszym półroczu aktualnego roku obrotowego wartość inwestycji Kredyt Inkaso przekroczyła 135 mln zł. Pełne wyniki finansowe zostaną przedstawione w raporcie półrocznym, którego publikacja jest zaplanowana na 19 grudnia br.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770