Kredyt Inkaso po raz kolejny zamyka zapisy na obligacje z redukcją

Zapisy na obligacje korporacyjne Kredyt Inkaso denominowane w euro zakończyły się nadsubskrypcją. Spółka dokonała warunkowego przydziału czteroletnich papierów dłużnych serii S1 o łącznej wartości nominalnej 4.999.900 euro. Notowana na GPW spółka z branży zarządzania wierzytelnościami oferowała obligacje denominowane w euro po raz pierwszy w swojej historii.

Spółka Kredyt Inkaso zakończyła zapisy na czteroletnie papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 5,2 punktu procentowego w skali roku. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.


– Dziękujemy inwestorom za zaufanie i stałe zainteresowanie naszymi papierami dłużnymi. Emisja obligacji w euro to sposób na minimalizację ryzyka walutowego związanego z działalnością na rynku bułgarskim . Obecnie około 70 proc. wpłat z posiadanych portfeli wierzytelności pochodzi z Polski, jednak docelowy udział rynków zagranicznych, który chcemy osiągnąć w ciągu najbliższych lat powinien oscylować wokół 50 procent – mówi Mateusz Boguta, CFO, członek zarządu Kredyt Inkaso.

W zakończonych 31 grudnia 2023 r. trzech kwartałach roku obrotowego 2023/24 Grupa Kredyt Inkaso poprawiła spłaty z posiadanych portfeli i EBITDA gotówkową o 10 proc. r/r, odpowiednio do 257,8 mln zł oraz 143,2 mln zł. Ponadto inwestycje w nowe pakiety wierzytelności zostały w tym okresie zwiększone ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Kredyt Inkaso należy do grupy najaktywniejszych emitentów obligacji korporacyjnych wśród spółek notowanych
na GPW, wyróżniając się jednocześnie jednym z najniższych poziomów zadłużenia w branży.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770