Kredyt Inkaso ponownie zamyka z nadsubskrypcją zapisy na obligacje

Kredyt Inkaso, jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, w ramach trwających od 19 czerwca do 4 lipca br. zapisów, uplasował na rynku obligacje serii N1 o wartości 18 mln zł. Złożone zapisy przewyższyły wartość oferty. To już druga emisja obligacji Kredyt Inkaso w tym roku zakończona pełnym sukcesem; poprzednia – serii M1 – została zredukowana o 11%. Dotychczas Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 48 serii obligacji o wartości 1,47 mld zł, z czego 1,27 mld zł zostało już wykupione.

Kredyt Inkaso zaproponował inwestorom w ramach oferty publicznej nabycie do 18.000 obligacji serii N1 z terminem wykupu wynoszącym 4 lata, o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek.

Złożone zapisy przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.

– Drugi raz z rzędu zapisy na nasze obligacje zakończyły się nadsubskrypcją, co jest wyraźnym sygnałem, że zarówno marka Kredyt Inkaso, jak i nasze wyniki oraz model biznesowy cieszą się zaufaniem inwestorów. W roku obrotowym 2022/2023 osiągnęliśmy rekordowy poziom wpłat i wróciliśmy do aktywnego inwestowania w nowe portfele. Niezmiennie stawiamy na rozwój skali działalności naszej spółki, a kolejne emisje obligacji korporacyjnych również będą służyć temu celowi – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.
Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ofertę przeprowadziło konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.

 

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770