Kredyt Inkaso rusza z nową emisją obligacji korporacyjnych

Już w najbliższy poniedziałek, tj. 19 czerwca br. rozpoczną się zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii N1 o wartości do 18 mln zł. Jeden z czołowych graczy na rynku zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 5,5 punktu procentowego w skali roku. Poprzednia, kwietniowa emisja obligacji Kredyt Inkaso serii M1 o wartości 15 mln zł spotkała się ze sporym zainteresowaniem inwestorów. Łączna wartość zapisów przekroczyła wówczas wielkość emisji – redukcja wyniosła 11%.   

Obligacje z serii N1 będą oferowane w ramach oferty publicznej obejmującej do 18.000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek.

W trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł i 996 zł, co ma na celu zniwelowanie w interesie inwestorów braku oprocentowania obligacji w okresie od dnia złożenia zapisu do dnia emisji. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł. Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczną się 19 czerwca i potrwają do 4 lipca br. włącznie.

– W pierwszych trzech kwartałach minionego roku obrotowego odnotowaliśmy rekordowy w swojej historii poziom wpłat z portfeli wierzytelności. Sytuacja na rynku sprzyja zwiększeniu skali naszej działalności, dlatego staramy się możliwie najlepiej wykorzystać ten moment. Zainteresowanie naszymi obligacjami korporacyjnymi wskazuje, że rynek dobrze ocenia podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Przypomnę, że zapisy na obligacje serii M1 musiały zostać zredukowane o 11%. Mam zatem nadzieję,  że najnowsza emisja naszych obligacji również trafi w oczekiwania inwestorów – podkreśla Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

W swojej historii Grupa Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem 48 emisji obligacji o wartości ponad 1,4 mld zł z czego ponad 1,2 mld zł zostało już wykupione. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. i może pochwalić się stabilną sytuacją finansową i pozytywnymi wynikami osiągniętymi w trzech raportowanych dotąd kwartałach roku obrotowego 2022/23 r.

Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) zostały opublikowane 14 czerwca br. na stronie internetowej spółki – https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/ Ofertę przeprowadzi konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., oraz Noble Securities S.A.

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894