Początek roku w Kredyt Inkaso pod znakiem udanej emisji obligacji serii R1

Emisja obligacji serii R1, będąca pierwszą zrealizowaną emisją obligacji spółki w 2024 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Po raz czwarty z rzędu zapisy na obligacje Kredyt Inkaso w emisji prospektowej zakończyły się znaczną nadsubskrypcją.

Kredyt Inkaso dokonało dziś warunkowego przydziału czteroletnich papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 mln zł. Spółka zaproponowała inwestorom w ramach oferty publicznej nabycie do 20 000 obligacji serii R1 z terminem wykupu wynoszącym 4 lata, o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek. Przydział obligacji planowany jest na 7 lutego 2024 r.

Złożone zapisy po raz czwarty z rzędu przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.


– Emitowane przez nas obligacje niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Wstępne wyniki naszej emisji R1, będącej ostatnią w ramach obecnie obowiązującego prospektu są tego doskonałym potwierdzeniem. Przyjęty przez nas kierunek rozwoju, a także postępująca transformacja spółki wzmacnia zaufanie inwestorów do naszych działań, pozwalając jednocześnie na dalszą budowę mocnej pozycji Kredyt Inkaso na rynku – podkreśliła Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ofertę przeprowadziło konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770