Prognoza zobowiązań finansowych

Kredyt Inkaso S.A. jako emitent obligacji („Emitent”), zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2244; „Ustawa”), przekazuje do Państwa wiadomości informacje, których treść znajdą Państwo w załączniku.