Rekordowa redukcja zapisów na obligacje Kredyt Inkaso

Ponad 1122 inwestorów chciało zakupić obligacje Kredyt Inkaso serii R1. Całość emisji zakończyła się 3,5 krotną nadsubskrypcją. Była to już czwarta z rzędu emisja prospektowa, w której spółka musiała zredukować zapisy, tym razem o niemal 72%, co jest rekordowym poziomem w jej historii.

Zakończona emisja dotyczyła obligacji serii R1 wyemitowanych w ramach trzeciego Programu Emisji Obligacji i obejmowała czteroletnie papiery z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku wraz z kwartalną wypłatą odsetek.

Zapisy na obligacje złożyło 1122inwestorów, po redukcji zapisów obligacje przydzielono 947inwestorom. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zarejestrował łącznie 20.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii R1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł.


– Rekordowa liczba zapisów oraz skala redukcji to kolejne sygnały płynące z rynku, które wskazują, że nasze działania na rzecz transformacji i rozwoju Grupy Kredyt Inkaso są doceniane przez inwestorów. Dziś to zupełnie inna spółka niż parę lat temu, z nową energią i bardzo satysfakcjonującymi wynikami– mówi Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Emisja R1 była ostatnią emisją przeprowadzoną w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ofertę przeprowadziło konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum),Dom Maklerski BOŚ S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Obecnie trwają prace nad kolejnym prospektem.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/2024 Grupa Kredyt Inkaso zainwestowała już w nowe portfele wierzytelności 185,2 mln zł, a więc o 143% więcej niż w tym samym okresie minionego roku obrachunkowego. Jednocześnie wpłaty z posiadanych portfeli wyniosły w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku obrotowego 257,8 mln zł, co oznacza

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770