Ruszyły zapisy w nowej emisji obligacji Kredyt Inkaso

Dziś ruszyły zapisy na czteroletnie obligacje korporacyjne serii R1 Kredyt Inkaso. Oprocentowanie papierów oferowanych inwestorom obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Zapisy potrwają do 30 stycznia br.

Papiery dłużne jednego z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce są oferowane przez konsorcjum dystrybucyjne Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis i będzie rosła z 996 zł do 998 zł. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.


-Naszym celem jest stały rozwój Grupy Kredyt Inkaso i wzrost skali działania poprzez nowe inwestycje na kluczowych dla nas rynkach, a więc w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Emisja obligacji serii R1 jest jednym z elementów tej ambitnej strategii. W jej ramach zamierzamy pozyskać do 20 mln zł. Mamy nadzieję, że nasza oferta – tak jak miało to miejsce w odniesieniu do ostatnich trzech emisji obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso – zostanie doceniona przez inwestorów i rynek – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

Ubiegły rok obrotowy Kredyt Inkaso zamknęło również z rekordowymi w swojej historii spłatami z nabytych wcześniej portfeli. Dzięki optymalizacjom procesowym i inwestycjom w nowe technologie, spółka zmodyfikowała również sposób obsługi wierzytelności oraz istotnie zwiększyła efektywność operacyjną.

Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji korporacyjnych serii R1 są dostępne na stronie internetowej spółki:
https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770