Sukces pierwszej emisji obligacji Kredyt Inkaso denominowanych w euro

Spółka Kredyt Inkaso, działająca w branży zarządzania wierzytelnościami, uplasowała emisję obligacji korporacyjnych o wartości 4.999.900 euro. Była to pierwsza emisja papierów dłużnych denominowanych w euro zrealizowana przez spółkę w jej ponad 20-letniej historii. Stopa redukcji zapisów przekroczyła 15 proc.

Kredyt Inkaso oferowało inwestorom czteroletnie papiery dłużne serii S1 o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 5,2 punktu procentowego w skali roku. Pozyskane w tej emisji środki będą służyły dalszemu dynamicznemu rozwojowi spółki.


– Wszystkie ubiegłoroczne, jak i tegoroczna emisja naszych obligacji korporacyjnych w złotych, emitowane na podstawie prospektu, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rynku i wszystkie kończyły się znaczącymi nadsubskrybcjami. Tym razem, z jednej strony wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w instrumenty dłużne oparte o waluty obce, z drugiej zaś chcąc zabezpieczać ryzyko walutowe związane z naszą obecnością na rynkach zagranicznych zdecydowaliśmy się na emisję obligacji denominowanych w euro. Osiągnięty wynik ich sprzedaży jest dowodem, że właściwie oceniliśmy sentyment rynku, a rynek bardzo dobrze ocenia realizowaną przez nas strategię biznesową – mówi Mateusz Boguta, CFO, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Grupa Kredyt Inkaso w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. odnotowała wzrost spłat z posiadanych portfeli i EBITDA gotówkową o 10 proc. r/r, odpowiednio do 257,8 mln zł oraz 143,2 mln zł. W tym samym czasie inwestycje w nowe pakiety wierzytelności zostały zwiększone ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie około 30 proc. wpłat z portfeli wierzytelności posiadanych przez spółkę pochodzi z rynków zagranicznych. W perspektywie najbliższych lat Kredyt Inkaso planuje wzrost tej wartości do około 50 proc.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770