Seria B

Data emisji

6 grudnia 2007

Wartość nominalna
13
mln zł
Czas trwania
2
lata
Data wykupu

7 grudnia 2009

Częstotliwość wypłaty odsetek

Kwartalne

Wartość oprocentowania

Zmienne, WIBOR 3M+5,5%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak