Seria B1

Data emisji

08 marca 2017

Wartość nominalna
25,8
mln zł
Czas trwania
5
lat
Data wykupu

29 marca 2022

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+3,7%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK