Seria D1

Data emisji

26 października 2017

Wartość nominalna
65
mln zł
Czas trwania
3
lata
Data wykupu

26 października 2020

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+3,5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK