Seria E

Data emisji

12 czerwca 2008

Wartość nominalna
6
mln zł
Czas trwania
1
rok
Data wykupu

12 czerwca 2009

Częstotliwość wypłaty odsetek

Kwartalnie

Wartość oprocentowania

Zmienne, WIBOR 3M+5%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak