Seria FIZ I

Data emisji

08 lipca 2013

Wartość nominalna
17,7
mln zł
Czas trwania
2,5
roku
Data wykupu

08 stycznia 2016

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 3M+5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK