Seria FIZ K

Data emisji

09 maja 2014

Wartość nominalna
50
mln zł
Czas trwania
3
lata
Data wykupu

09 maja 2017

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+3,85%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK