Seria G

Data emisji

30 grudnia 2008

Wartość nominalna
3,2
mln zł
Czas trwania
3
miesiące
Data wykupu

25 marca 2009

Częstotliwość wypłaty odsetek

Przy wykupie

Wartość oprocentowania

Stałe, 10%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak