Seria H

Data emisji

26 marca 2009

Wartość nominalna
7,2
mln zł
Czas trwania
15
miesięcy
Data wykupu

30 czerwca 2010

Częstotliwość wypłaty odsetek

Kwartalnie

Wartość oprocentowania

Stałe, 10%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak