Seria K

Data emisji

12 czerwca 2009

Wartość nominalna
6,3
mln zł
Czas trwania
2
lata
Data wykupu

13 czerwca 2011

Częstotliwość wypłaty odsetek

Kwartalnie

Wartość oprocentowania

Zmienne, WIBOR 3M+7,5%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak