Seria M

Data emisji

2 września 2009

Wartość nominalna
10
mln zł
Czas trwania
2
lata
Data wykupu

2 września 2011

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+6,5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK