Seria N

Data emisji

11 września 2009

Wartość nominalna
0,45
mln zł
Czas trwania
21
miesięcy
Data wykupu

12 czerwca 2011

Częstotliwość wypłaty odsetek

W dniach 11.03.2010, 11.11.2010, 11.06.2011

Wartość oprocentowania

Zmienne, WIBOR 6M+6,5%

Rodzaj emisji

Prywatna

Catalyst

Nie

Wykupione

Tak