Seria O

Data emisji

6 grudnia 2009

Wartość nominalna
9,2
mln zł
Czas trwania
2
lata
Data wykupu

7 grudnia 2011

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 3 miesiące

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+6,5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK