Seria P

Data emisji

15 grudnia 2009

Wartość nominalna
8
mln zł
Czas trwania
3
lata
Data wykupu

16 grudnia 2012

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+7%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK