Seria R

Data emisji

13 lutego 2010

Wartość nominalna
4
mln zł
Czas trwania
2
lata
Data wykupu

12 lutego 2012

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+6,5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK