Seria S01

Data emisji

21 września 2010

Wartość nominalna
9
mln zł
Czas trwania
3
lata
Data wykupu

23 września 2013

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+6,5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

TAK