Seria S02

Data emisji

01 kwietnia 2011

Wartość nominalna
60
mln zł
Czas trwania
3
lata
Data wykupu

04 kwietnia 2014

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+5%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK