Seria S03

Data emisji

04 kwietnia 2011

Wartość nominalna
15
mln zł
Czas trwania
5
lat
Data wykupu

04 kwietnia 2016

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+6%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK