Seria S04

Data emisji

08 grudnia 2011

Wartość nominalna
69
mln zł
Czas trwania
3,5
roku
Data wykupu

08 czerwca 2015

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+5%

Rodzaj emisji

zmienne, WIBOR 6M+5%

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK