Seria S05

Data emisji

08 grudnia 2011

Wartość nominalna
18
mln zł
Czas trwania
5
lat
Data wykupu

08 grudnia 2016

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+6%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK