Seria U02

Data emisji

02 stycznia 2011

Wartość nominalna
5
mln zł
Czas trwania
4
lata
Data wykupu

02 stycznia 2016

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+5,4%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK