Seria U03

Data emisji

05 marca 2012

Wartość nominalna
30
mln zł
Czas trwania
4,5
roku
Data wykupu

05 września 2016

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+5,7%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK