Seria W01

Data emisji

13 stycznia 2014

Wartość nominalna
53
mln zł
Czas trwania
3,5
roku
Data wykupu

13 lipca 2017

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+4,2%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK