Seria W02

Data emisji

13 stycznia 2014

Wartość nominalna
17
mln zł
Czas trwania
4
lata
Data wykupu

15 stycznia 2018

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+4,4%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

TAK