Seria X

Data emisji

27 kwietnia 2015

Wartość nominalna
69
mln zł
Czas trwania
3,5
roku
Data wykupu

29 października 2018

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+3,6%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

NIE