Seria Y

Data emisji

21 grudnia 2015

Wartość nominalna
40
mln zł
Czas trwania
3,5
roku
Data wykupu

21 czerwca 2019

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 6 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 6M+3,95%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

TAK

Wykupione

NIE