Seria Z

Data emisji

16 lutego 2016

Wartość nominalna
40
mln zł
Czas trwania
4
lata
Data wykupu

16 lutego 2020

Częstotliwość wypłaty odsetek

co 3 miesięcy

Wartość oprocentowania

zmienne, WIBOR 3M+4,6%

Rodzaj emisji

prywatna

Catalyst

NIE

Wykupione

NIE