Seria PA01

Wartość oferty
14,3
mln zł
Oprocentowanie

5,5%
Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym, w następnych okresach WIBOR 6M + marża 3,5%

Cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji
100
Zapadalność
4
lata
Notowanie

Catalyst

Wypłata odsetek

półroczna

Opcja przedterminowego wykupu
po 3
latach
Minimalny zapis
1000

Tabele odsetkowe

   Pokaż więcej