Seria E1

Wartość oferty
50
mln zł
Zapadalność
4
lata
Wypłata odsetek

półroczna

Oprocentowanie

zmienne WIBOR 6M + marża 4,9 %

Noty odsetkowe

   Pokaż więcej