Aktualności

Prognoza zobowiązań finansowych

Przekazanie informacji zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Sukces pierwszej emisji obligacji Kredyt Inkaso denominowanych w euro

Spółka Kredyt Inkaso, działająca w branży zarządzania wierzytelnościami, uplasowała emisję obligacji korporacyjnych o wartości 4.999.900 euro. Była to pierwsza emisja papierów dłużnych denominowanych w euro zrealizowana przez spółkę w jej ponad 20-letniej historii. Stopa redukcji zapisów przekroczyła 15 proc.

Kredyt Inkaso po raz kolejny zamyka zapisy na obligacje z redukcją

Zapisy na obligacje korporacyjne Kredyt Inkaso denominowane w euro zakończyły się nadsubskrypcją. Spółka dokonała warunkowego przydziału czteroletnich papierów dłużnych serii S1 o łącznej wartości nominalnej 4.999.900 euro. Notowana na GPW spółka z branży zarządzania wierzytelnościami oferowała obligacje denominowane w euro po raz pierwszy w swojej historii.

Startują zapisy na obligacje Kredyt Inkaso w euro

Spółka Kredyt Inkaso, działająca w branży zarządzania wierzytelnościami, po raz pierwszy w swojej historii oferuje inwestorom indywidualnym obligacje denominowane w euro. Dziś rozpoczęły się zapisy na czteroletnie papiery dłużne, których oprocentowanie jest zmienne i oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 5,2 punktu procentowego w skali roku. Zapisy potrwają do 20 marca br.

Rekordowa redukcja zapisów na obligacje Kredyt Inkaso

Ponad 1122 inwestorów chciało zakupić obligacje Kredyt Inkaso serii R1. Całość emisji zakończyła się 3,5 krotną nadsubskrypcją. Była to już czwarta z rzędu emisja prospektowa, w której spółka musiała zredukować zapisy, tym razem o niemal 72%, co jest rekordowym poziomem w jej historii.

Początek roku w Kredyt Inkaso pod znakiem udanej emisji obligacji serii R1

Emisja obligacji serii R1, będąca pierwszą zrealizowaną emisją obligacji spółki w 2024 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Po raz czwarty z rzędu zapisy na obligacje Kredyt Inkaso w emisji prospektowej zakończyły się znaczną nadsubskrypcją.

Ruszyły zapisy w nowej emisji obligacji Kredyt Inkaso

Dziś ruszyły zapisy na czteroletnie obligacje korporacyjne serii R1 Kredyt Inkaso. Oprocentowanie papierów oferowanych inwestorom obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Zapisy potrwają do 30 stycznia br.

17 stycznia rusza nowa publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso, będąca jednym z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, zaoferuje inwestorom indywidualnym 4-letnie obligacje serii R1 o maksymalnej wartości 20 mln złotych. Od 17 stycznia br. przyjmowane będą zapisy na obligacje, których oprocentowanie zostanie oparte na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie.

Kolejna publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso zakończona sukcesem

Emisja obligacji serii P1 emitowanych przez jednego z pionierów polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami zakończyła się nadsubskrypcją. Podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich tegorocznych emisji, zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały istotnie zredukowane, tym razem o ponad 36%. Kredyt Inkaso oferowało czteroletnie papiery z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku wraz z kwartalną wypłatą odsetek.