Aktualności

Spółka przygotowuje się do pierwszej publicznej emisji obligacji w ramach drugiego programu emisji obligacji. Dalsze informacje pojawią się wkrótce. W międzyczasie prosimy o zapoznanie się z prospektem.

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji, które zostanie opublikowane po rozpoczęciu oferty. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią na stronach:

Emitenta: http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/

Firmy Inwestycyjnej - www.enwai.pl

Sprawdź ofertę obligacji na obligacje2021.kredytinkaso.pl